Olle och Emanuel analyserar medierna och deras roll inför och efter det amerikanska presidentvalet. Spelar mediers agerande någon som helst roll för demokratin? Hur ska egentligen medierna ta sig samtiden och framtiden och när kommer dagen då massmedia dör? Frågorna rader upp sig, diskussionerna blir långa och osämjan gör sig påtagligt påmind i detta avsnitt där den globala mediekrisen står i fokus.

Några texter som förekommer i podd-avsnittet

Om dekomkrati och filterbubblor av Tobias Rose

Joel Halldorfs ledartext i Dagen

Tomas Baekdal om post-truth och desinformation

Olle Lidbom om medieförakt

Våra partner: PP pension och Mediedagarna i Göteborg.Med Emanuel Karlsten och Olle Lidbom.

Producent: Hanna Jedvik