Vi läser en ny kvalitativ undersökning från Medier och demokrati som studerat orsaken till att sällananvändare av nyheter drar sig bort
från medier. Emanuel blir upprörd och Olle försöker nyansera. Det handlar om betalväggar, tilltro och val av vinklar. Vi pratar också om
att EU ska blockera tre nya ryska mediehus – men ännu inte ville berätta vilka. Om att Simon Gärdenfors finansierat en film via Kickstarter och om explosionsartad ökning för digital marknadsföring, framför allt i ljud.
Med Olle Lidbom och Emanuel Karlsten. Betala på patreon.com/mediepodden